Durant aquest mes continuem amb la plantació de bledes, cebes, cols, enciams, escaroles, espinacs, faves, pastanagues, pèsols etc. També començarem a plantar alls, sent la lluna favorable des del 28 d’octubre al 5 de novembre o del 27 de novembre al 4 de desembre.
Recol·lectarem api, bledes, les primeres carxofes, cebes tendres, cols, enciams, escaroles, espinacs, pastanagues, raves, etc.

El Meu Hortet Horts de Lloguer

El Meu Hortet Horts de Lloguer